kuklumas

kuklumas
kuklumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Charakterio bruožas, pasižymintis asmenybės savikritiškumu, savęs išsižadėjimu, atsisakymu asmeninių teisių, garbės, patogumų. Perdėtas kuklumas yra savivertės sumažėjimo padarinys. Kuklumas turi dorovinės reikšmės dirbant, gyvenant kolektyve, todėl formuoti šį bręstančios asmenybės bruožą yra dorovinio auklėjimo uždavinys. atitikmenys: angl. modesty vok. Bescheidenheit rus. скромность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kuklumas — kuklùmas dkt. Kuklùmas žmõgų puõšia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kuklumas — kuklùmas sm. (2) → kuklus: 1. Ne išpuikimas, o kuklumas puošia žmogų rš. Kuklumu ir susilaikymu jis skyrėsi nuo savo bendrakeleivių P.Cvir. Būga mokslo darbe pasižymėjo dar ir kitu tauriu bruožu – kuklumu K.Kors. Jūsų kuklumas tebūna žinomas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūklumas — kūklùmas sm. (2) Prk → kūklus: Jo kūklumas neapleido jį, kad jis su savo bagotumu kokiam biednųjų ašarėles nušluostęs būt TP1881,8 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Bescheidenheit — kuklumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Charakterio bruožas, pasižymintis asmenybės savikritiškumu, savęs išsižadėjimu, atsisakymu asmeninių teisių, garbės, patogumų. Perdėtas kuklumas yra savivertės sumažėjimo padarinys. Kuklumas turi… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • modesty — kuklumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Charakterio bruožas, pasižymintis asmenybės savikritiškumu, savęs išsižadėjimu, atsisakymu asmeninių teisių, garbės, patogumų. Perdėtas kuklumas yra savivertės sumažėjimo padarinys. Kuklumas turi… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • скромность — kuklumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Charakterio bruožas, pasižymintis asmenybės savikritiškumu, savęs išsižadėjimu, atsisakymu asmeninių teisių, garbės, patogumų. Perdėtas kuklumas yra savivertės sumažėjimo padarinys. Kuklumas turi… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • išpuikimas — išpuiki̇̀mas dkt. Žmõgų puõšia ne išpuiki̇̀mas, o kuklùmas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išpuikimas — išpuikìmas sm. (2) BŽ536,608 → išpuikti: Išpuikimas, išdidumas visiškai nesuderinami su garbingu Tarybos deputato vardu (sov.) sp. Mes silpnai kovojame su išpuikimo ir gyrimosi nuotaikomis rš. Komunistus puošia ne išpuikimas, o kuklumas (sov.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuklybė — sf. (1) DŽ, kuklỹbė (2) BŽ290 žr. kuklumas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reiklumas — reiklùmas sm. (2) DŽ → reiklus 1: Sumenkėjo mumyse reiklumas sau patiems, mūsų siekimai darosi labai netolimi, riboti V.Myk Put. V. Kudirka nesiskųsdavo paskum egzaminavusių jį mokytojų reiklumu J.Jabl. Šalia visuotinio entuziazmo mums reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”